Sprawiedliwy Handel czyli Fair trade ma pomóc w rozwoju w rozwoju drobnych wytwórców (rolników, rzemieślników), za pomocą metod biznesowych, tworząc niezależny system handlowy o zasięgu globalnym. Jest to  międzynarodowy ruch konsumentów, organizacji pozarządowych, firm handlowych i  importerskich, a także spółdzielni drobnych producentów w krajach Globalnego Południa.  Fair trade przewodniczy myśl, że człowiek jest ważniejszy od zysku.

Głównym celem  sprawiedliwego handlu jest wyeliminowanie  ubóstwa z krajów Południa poprzez dostęp do rynków w krajach Północy. Głównym celem Sprawiedliwego Handlu jest zbudowanie bezpośrednich oraz trwałych relacji między producentami w krajach biedniejszych,  a konsumentami mieszkającymi w bogatych częściach świata.

Głównymi zasadami Sprawiedliwego Handlu są:

  • Stworzenie producentom środków a także możliwości w celu poprawy warunków ich życia oraz pracy;
  • Szacunek oraz troska dla ludzi a także środowiska, oraz stawianie potrzeb ludzi ponad  zyskiem;
  • Promowanie równych szans dla kobiet;
  • Rozwój korzystnych relacji między sprzedawcami oraz nabywcami;
  • Płacenie przez kupujących ceny, zapewniającej producentom  godziwe wynagrodzenie za ich pracę oraz akceptowalny dochód dla organizacji handlowej;
  • Wzrost ogólnej  świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn jako producentów oraz handlowców;
  • Ochrona praw kobiet, dzieci a także ludności tubylczej.

Celem Sprawiedliwego Handlu jest także zwiększenie środków do życia dla producentów zwiększając dostęp do rynku. Płaci się lepsze ceny oraz zapewnia ciągłość stosunków handlowych.
Fair trade wspiera marginalizowane grupy producentów. Szczególnie dba o prawa kobiet oraz  ludności rdzennej. Chroni również dzieci przed wykorzystywaniem  w procesie produkcyjnym.
Istotną rolą jest ciągłe podnoszenie świadomości wśród konsumentów w dziedzinie negatywnych skutków międzynarodowego handlu. Pozytywny wpływ ma tworzenie partnerstwa w handlu poprzez dialog, oraz wzajemny szacunek; Prowadzone są specjalne kampanie, wpływające na zmiany w zasadach handlu międzynarodowego;
Bardzo ważna jest ochrona praw człowieka. Fair trade promuje sprawiedliwość społeczną oraz bezpieczeństwo ekonomiczne.

Fair trade obecne jest również w Polskiej świadomości. W pewnej sieci supermarketów jest coraz więcej organicznych produktów zwłaszcza czekolad, które produkowane są z kakao które pochodzi ze Sprawiedliwego Handlu. Co prawda taka czekolada kosztuje około 7 zł za tabliczkę, jednak z pewnością warto zapłacić taką cenę wspierając Fair trade.  Certyfikowane produkty najczęściej znajdują się na półkach między innymi towarami danej kategorii. Oczywiście nie należą one do tych najtańszych ale nie są jednak najdroższe. Zdarza się, że jakaś sieć posiada  kilka produktów Fair trade tego samego rodzaju, lecz różnych marek.

Duża część handlu produktami Fair trade odbywa się w restauracjach, kawiarniach, jak również przez sieć usług cateringowych a także wszędzie tam, gdzie serwuje się kawę oraz przekąski czyli w biurach, urzędach, samolotach czy również w pociągach.

cacao-1322832