Jak przygotować testament notarialny krok po kroku?

Testament notarialny jest jedną z form testamentu, który pozwala na przepisanie majątku w razie śmierci. W jaki sposób można przygotować swój testament notarialny?

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny jest typem testamentu, który pozwala na rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Charakterystyczną cechą tego testamentu jest to, że zapisuje się go w obecności notariusza, w kancelarii notarialnej. Dzięki temu charakteryzuje się on większym bezpieczeństwem w porównaniu do odręcznie przygotowanego testamentu. Gdy potrzebny jest notariusz Kraków jest jednym z tych miast, w którym można obecnie skorzystać z tego typu usług i zapisać własny testament notarialny.

Jak przygotować testament notarialny?

Sporządzenie testament notarialnego obejmuje poniższe czynności:

Skonsultuj się z notariuszem

Zaleca się skonsultowanie się z notariuszem albo innym prawnikiem, który specjalizuje się w sprawach spadkowym, na przykład w kancelarii knuplerz.pl. Prawnik udzielić wskazówek, zadbać o zgodność testamentu z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz pomóc w sporządzeniu kompleksowego i ważnego testamentu notarialnego.

Określ swoją ostatnią wolę

Należy zastanowić się, w jaki sposób podzielić majątek po śmierci. W tym celu można przygotować listę swoich spadkobierców i określić, w jaki sposób chce się podzielić między nich swój majątek. Można również wyznaczyć wykonawcę testamentu, który będzie odpowiedzialny za realizację zapisów określonych w testamencie.

Sporządź testament

Umów się na wizytę przed notariuszem, aby sporządzić testament notarialny. Pracownicy kancelarii notarialnej mogą dostarczyć dokładnych informacji, co należy zabrać na wizytę. W trakcie sporządzania testamentu notariusz upewnia się, że dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy prawne, takie jak jasne oświadczenie, że jest to ostatnia wola, pełne imię i nazwisko, dane spadkobierców wraz z przekazanym im majątkiem, wyznaczenie wykonawcy testamentu oraz wszelkie szczegółowe instrukcje lub postanowienia.

Zapoznaj się z testamentem

Należy dokładnie sprawdzić sporządzony testament, aby upewnić się, że dokładnie odzwierciedla on wszystkie życzenia. W razie potrzeby można dokonać w nim niezbędnych poprawek w porozumieniu z notariuszem.

Podpisanie testamentu

Gdy testament został już sporządzony, w takim przypadku można go podpisać w obecności notariusza. Wówczas uzyskuje on formę aktu notarialnego. Wiąże się to z koniecznością potwierdzenia przez notariusza spisania testamentu i opatrzenia go pieczęcią lub stemplem w celu potwierdzenia jego autentyczności.

Przechowywanie testamentu

Należy przechowywać oryginalny testament notarialny w bezpiecznym miejscu. Istnieje możliwość skorzystania z przechowania testamentu w kancelarii notarialnej, gdzie jest on odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Wprowadzenie testamentu do bazy

Dodatkowo testament wprowadzany jest do odpowiedniej bazy testamentów, w której znajdują się informacje na temat wszystkich testamentów notarialnych. Dzięki temu można łatwo go wyszukać.

 

Related Posts

Dodaj komentarz