Dlaczego warto stosować program do ewidencji odpadów?

Obowiązek ewidencjonowania odpadów dotyczy obecnie wielu przedsiębiorców. W jego prowadzeniu może pomóc oprogramowanie komputerowe!

Baza Danych Odpadowych jest rodzajem systemu informatycznego, który powstał po to, aby uprościć ewidencję odpadów w Polsce i zapobiegać sytuacjom, gdy odpady nie są zagospodarowane zgodnie z przepisami. System BDO wymaga od użytkowników sporządzania odpowiedniej dokumentacji w ramach ewidencji odpadów. Nie trzeba jednak robić tego odręcznie – pomoże odpowiednie oprogramowanie.

Jakie programy pomagają w ewidencji odpadów?

Ewidencjonowanie odpadów jest znacznie prostsze wtedy, gdy do dyspozycji ma się specjalny program komputerowy, który może służyć również jako program do BDO. Jest on wtedy zintegrowany z Bazą Danych Odpadowych i pozwala na łatwe i szybkie przekazywanie do niej dokumentów.

W taką integrację wyposażone jest przede wszystkim oprogramowanie umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami. Pozwala ono wtedy swoim użytkownikom na łatwe przekazywanie danych do BDO bez konieczności korzystania ze standardowej procedury.

Dodatkowo takie funkcje mogą mieć inne programy, między innymi przeznaczone do zarządzania transportem, zarządzania magazynem czy oprogramowanie ERP, które również może wspierać zarządzanie odpadami w firmie.

Warto więc sprawdzić, jaki program wspomaga zarządzanie gospodarką odpadami przez łatwe przekazywanie informacji do BDO.

Jakie funkcje oferują programy do ewidencji odpadów?

Za pomocą różnych funkcji program do ewidencji odpadów znacznie upraszcza prowadzenie procedur, między innymi za jego pomocą można obsługiwać karty przekazania odpadów, czyli KPO, a także na ich podstawie łatwo przygotowywać raporty BDO oraz innego rodzaju dokumentację.

Taki program do BDO może oferować wtedy funkcje jak:

 • obsługa KPO – dotyczy KPO wystawionych przez klienta, co pozwala również na łatwiejszą obsługę statusów
 • obsługę KPO w przypadku niezgodności – w takim przypadku oprogramowanie natychmiast informuje o tym, że KPO wystawione przez klienta nie jest prawidłowa
 • obsługa karty wewnętrznej
 • przygotowywanie KPO za klienta firmy – dzięki temu możliwe jest łatwiejsze przygotowanie prawidłowej karty
 • importowanie KPO – można wtedy łatwo pobrać karty wystawione przez klienta
 • obsługiwanie potwierdzeń, które zostały wygenerowane w aplikacji
 • dodawanie kart ewidencji odpadów – KEO do Bazy Danych Odpadowych

Dodatkowo program umożliwiający zarządzanie gospodarką odpadami może zapewnić jeszcze szerszą funkcjonalność w ramach integracji z BDO, na przykład może on oferować funkcjonalności jak:

 • gromadzenie i kontrolowanie informacji dotyczących numerów rejestrowych
 • obsługa zleceń dotyczących klientów nieposiadających numeru rejestrowego
 • szybkie wyszukiwanie i aktualizacja numerów w bazie
 • oznaczanie tych kart, które zawierają nieodpowiednie informacje, na przykład masa opadów jest niezgodna z danymi pobranymi wcześniej
 • przekazywanie informacji dotyczących braku upoważnień do prowadzenia operacji w imieniu klienta w BDO

Dlaczego warto stosować program do ewidencji odpadów?

Program do gospodarki odpadami za pomocą którego można prowadzić ewidencję odpadów, może zatem zapewnić swoim użytkownikom dostęp do szerokiej gamy funkcjonalności, aby usprawnić procesy dotyczące BDO.

Użytkownicy takiego oprogramowania, za pomocą którego obsługiwany jest system BDO, mogą w jego ramach prowadzić szereg czynności z dodatkowymi korzyściami. Między innymi mogą oni wtedy:

 • zredukować czas potrzebny na zarządzanie odpadami oraz realizację obowiązku ewidencyjnego w Bazie Danych Odpadowych
 • zapobiegać pojawianiu się błędów w dokumentacji przekazywanej do BDO, za co obecnie grożą również kary
 • usprawnić procesy prowadzone w firmie, które dotyczą przekazywania danych do BDO, aby mogła ona działać jeszcze efektywniej
 • zapewnić lepszą obsługę klienta w przypadku odbioru odpadów od klientów wymagających ewidencjonowania w BDO

 

Dodaj komentarz